בחירות נקיות
מהפכה בתרבות הפוליטית
 
בישראל של ימינו, הפך יום חגה של הדמוקרטיה למוקד של פגיעה בזכות בסיסית של אזרחי המדינה: הזכות לחיות בסביבה נקייה ומטופחת. בכל מערכת בחירות, בין אם מדובר בבחירות המקומיות או הארציות, מוצפת המדינה במיליוני כרוזי נייר, פתקים, עלונים פרסומיים, מדבקות וכרזות תעמולה. אלו מופצים באופן בלתי אחראי ובניגוד לחוק ומשחיתים את המרחב הציבורי בו אנו חיים.
 
המועצה לישראל יפה החליטה לצאת למאבק נגד נורמה פסולה זו ולדרוש מהמפלגות ומהמועמדים להכיר באחריותם לשמירה על ניקיון רשות הרבים. לשם כך, מפעילה המועצה בכל מערכת בחירות מטה מיוחד הנאבק בתעמולה המלכלכת.
 
מטה המאבק של המועצה לישראל יפה מפעיל מאות מתנדבים בכל רחבי הארץ המתעדים באופן יזום מפגעים סביבתיים שנגרמו על ידי תעמולת הבחירות. בנוסף, מקבל המטה פניות מהציבור המוזמן גם הוא לדווח על מפגעים מסוג זה. הדיווחים מועברים על ידי המטה לגורמי האכיפה המתאימים ולתקשורת, במטרה להביא למיצוי הדין עם האחראים לכך ולהוקיע את התופעה. יש לציין שחלק מהמתנדבים אף מוסמכים כ"נאמני ניקיון", דבר המזרז תהליכים ומאפשר להם לנפק דו"חות לעבריינים באופן ישיר.
 
המועצה לישראל יפה קוראת למפלגות ולמועמדים בבחירות המקומיות להיערך בהתאם ולפעול בכל דרך לקיום תעמולת בחירות נקייה וידידותית לסביבה. תעמולה כזו תעיד על מחויבות לציבור הבוחרים יותר מכל כרוז, עלון או מדבקה.

חוקים רלוונטיים
מהתקשורת

טופס דיווח: "דוח מפגעי תעמולת בחירות סביבתיים" 


המועצה לישראל יפה - פרטי קשר
טלפון 03-6423111
פקס 03-6422839
אימייל info@israel-yafa.org.il
אתר http://www.israel-yafa.org.il
כתובת המועצה לישראל יפה
שד' רוקח 80
ת.ד 53250
תל אביב 61532
סגור