חינוך סביבתי
יוזמות סביבתיות
פרויקטים
תחרויות
סניפים
הירשמו בחינם למגזין המקוון
של המועצה לישראל יפה

הודעות לעיתונות

קמפיין 'בחירות נקיות' של המועצה לישראל יפה מתחיל לתת אותותיו - 16/09/08
 
ע"פ דיווחי "מתנדבי השטח" של המועצה לישראל יפה במסגרת קמפיין 'בחירות נקיות', נראה כי מרבית הרשויות המקומיות שומרות על תעמולת בחירות נקייה בפן הסביבתי.
 
לפני כחודש הכריזה המועצה לישראל יפה על יציאתה, החל מתחילת חודש ספטמבר, לקמפיין ארצי רחב-היקף - "בחירות נקיות" - שמטרתו שמירה על תעמולת בחירות נקייה וסביבתית.
 
במהלך השבועיים האחרונים הציפו מאות מתנדבי המועצה את הרשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ, במטרה לפקח על תעמולת הבחירות המקומיות בפן הסביבתי, ולמנוע עבירות נפוצות על החוק המאפיינות תעמולה מסוג זה, כדוגמת תליית שלטים פיראטיים, הדבקת פוסטרים וכרזות במיקומים אסורים, הפצת כרוזים ברחובות הערים, ופגיעות נופיות ואף בטיחותיות מסוגים שונים. 
 
מממצאי המתנדבים עולה כי מרבית הרשויות המקומיות מוכיחות מודעות סביבתית והקימו פלטפורמות מיוחדות שתאפשרנה תעמולת בחירות נקייה, כדוגמת לוחות מודעות יעודיים. עוד נמצא כי מרבית המתמודדים לרשויות המקומיות נמנעים משימוש פיראטי במקומות ציבוריים לצורך מימוש תעמולת הבחירות שלהם, למעט מתמודדים בודדים כדוגמת המתמודדים לרשות המקומית בתל מונד: שלמה רצבי, רותם רעני ושלום דרך אשר פיזרו שלטיהם ברחבי האזור באופן פיראטי.
 
לדברי ויצמן משיח, סמנכ"ל המועצה לישראל יפה: "אנו שמחים לראות כי יציאתנו לקמפיין 'בחירות נקיות' הביאה עימה תוצאות חיוביות בשטח באופן מיידי. מחד-מעודד לראות כי, נכון לעכשיו, מהווה המודעות הסביבתית חלק בלתי נפרד מתעמולת הבחירות. מנגד-אל לנו לשכוח כי תעמולת הבחירות המקומיות רק החלה, ולכן המבחן האמיתי של המתמודדים יחל בעיקר כאשר תגיע תעמלות הבחירות לשיאה. אני קורא לכל המתמודדים לרשויות המקומיות.
 
להמשיך בקו הסביבתי והמעודד בו הם התחילו ולשמור על תעמולת בחירות נקיה לאורך כל הדרך. המועצה לישראל יפה תמשיך לפקח לאורך כל התקופה הקרובה עד ה-11 בנובמבר, מועד הבחירות המקומיות, על התנהגותם התעמולתית של המתמודדים בחוצותינו, ותיידע את גורמי האכיפה השונים והמדיה בהתפתחויות השונות."
 

 חזור למעלה
 
מתמודדים לבחירות המקומיות בערים שעב, טמרה ושפרעם, אינם שומרים על תעמולת בחירות סביבתית נקייה - 28/09/08
 
כך עולה מדיווח "מתנדבי השטח" של המועצה לישראל יפה במסגרת קמפיין 'בחירות נקיות',
אשר סיירו בשבוע האחרון ברחבי הארץ.
 
לפני כחודש הכריזה המועצה לישראל יפה על יציאתה, החל מתחילת חודש ספטמבר, לקמפיין ארצי רחב-היקף - "בחירות נקיות" - שמטרתו שמירה על תעמולת בחירות נקייה וסביבתית.
 
במהלך 3 השבועות האחרונים הציפו מאות מתנדבי המועצה את הרשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ, במטרה לפקח על תעמולת הבחירות המקומיות בפן הסביבתי, ולמנוע עבירות נפוצות על החוק המאפיינות תעמולה מסוג זה, כדוגמת תליית שלטים פיראטיים, הדבקת פוסטרים וכרזות במיקומים אסורים, הפצת כרוזים ברחובות הערים, ופגיעות נופיות ואף בטיחותיות מסוגים שונים. 
 
מממצאי המתנדבים עולה כי בערים שפרעם, שעב וטמרה, המתמודדים השונים לרשויות המקומיות אינם מקפידים על תעמולת בחירות סביבתית נקייה, ועושים שימוש פיראטי במקומות ציבוריים לצורך מימוש תעמולת הבחירות שלהם.
 
לדברי ויצמן משיח, סמנכ"ל המועצה לישראל יפה: "על המתמודדים להבין כי מקומות ציבוריים אינם נחלתם הפרטית, ואינם יכולים להוות שולחן עבודה לתעמולת בחירות מכל סוג שהוא. חשוב לעשות שימוש רק בפלטפורמות חוקיות הקיימות במיוחד לשם כך.
 
המועצה לישראל יפה תמשיך לפקח לאורך כל התקופה הקרובה עד ה-11 בנובמבר, מועד הבחירות המקומיות, על התנהגותם התעמולתית של המתמודדים בחוצותינו, ותיידע את גורמי האכיפה השונים והמדיה בהתפתחויות השונות."
 
חזור למעלה
 
הציבור הרחב נרתם לקמפיין 'בחירות נקיות' של המועצה לישראל יפה וחבר למתנדבי המועצה שבשטח - ‏05.10.08
 
ע"פ דיווחים המלווים בתמונות, שהתקבלו בשבוע האחרון מהציבור הרחב: בגן יבנה ובאריאל המתמודדים לבחירות המקומיות אינם שומרים על תעמולת בחירות סביבתית נקייה.
 
בשבוע האחרון החלה המועצה לישראל יפה לקבל דיווחים שונים, המלווים בתמונות, גם מאזרחים בערים השונות אשר החליטו להירתם לקמפיין 'בחירות נקיות' ולעקוב אחר הפן הסביבתי של תעמולת הבחירות המתקיימת בעירם.
 
מהדיווחים שהתקבלו עולה כי הן המועמדים לראשות המקומית בגן יבנה-יהודית אלפסי ומוטי יוסף, והן המועמד לראשות המקומית באריאל- אלי שבירו תלו את שלטי הבחירות שלהם באופן פיראטי במקומות ציבוריים, כדוגמת שטחים פתוחים, מעקי ביטחון, גדרות ומקומות ציבוריים נוספים.
 
רקע:
 
בתחילת ספטמבר יצאה המועצה לישראל יפה בקמפיין ארצי רחב-היקף - "בחירות נקיות" - שמטרתו שמירה על תעמולת בחירות נקייה וסביבתית.
 
במהלך החודש האחרון הציפו מאות מתנדבי המועצה את הרשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ, במטרה לפקח על תעמולת הבחירות המקומיות בפן הסביבתי, ולמנוע עבירות נפוצות על החוק המאפיינות תעמולה מסוג זה, כדוגמת תליית שלטים פיראטיים, הדבקת פוסטרים וכרזות במיקומים אסורים, הפצת כרוזים ברחובות הערים, ופגיעות נופיות ואף בטיחותיות מסוגים שונים. 
 
לדברי ויצמן משיח, סמנכ"ל המועצה לישראל יפה: "המועצה לישראל יפה מברכת על הירתמותו של הציבור לטובת השמירה על הסביבה. התגייסות זו תורמת רבות לייעול הקמפיין, ומבהירה למתמודדים השונים כי מכלול פעילותיהם התעמלותיות נצפות באופן ישיר ע"י ציבור בוחריהם הפוטנציאלי. המועצה לישראל יפה תמשיך לפקח לאורך כל התקופה הקרובה עד ה-11 בנובמבר, מועד הבחירות המקומיות, על התנהגותם התעמולתית של המתמודדים בחוצותינו, ותיידע את גורמי האכיפה השונים והמדיה בהתפתחויות השונות."
 
חזור למעלה
 
ככל שמתקרבים למועד הבחירות המקומיות- יותר ויותר מתמודדים לרשויות המקומיות ולמועצות העירוניות ברחבי הארץ פוגעים בנוף סביבת עירם ואינם שומרים על תעמולת בחירות סביבתית נקייה - ‏15.10.08
 
כך עולה מדיווחי "מתנדבי השטח" של המועצה לישראל יפה ומדיווחי הציבור הרחב במסגרת קמפיין 'בחירות נקיות' של המועצה.
 
על פי דיווחי המועצה לישראל יפה ניתן לראות בשבועיים האחרונים כמות אדירה של כרזות ושלטים של מתמודדים שונים ברשויות מקומיות שונות, אשר נתלו במקומות ציבוריים, כדוגמת עצים, גשרים, עמודי חשמל וכד'.
 
כמו כן, מדווחת המועצה לישראל יפה, כי אי הסובלנות של המתמודדים השונים כלפי סביבת עירם באה לידי ביטוי בהשלכת פיסות של פוסטרים וכרוזים בשטחים ציבוריים ולא בפחי זבל, כמתבקש.
 
מדיווחי מתנדבי המועצה והציבור הרחב, אשר התגייס אף הוא לעזרת המועצה בקמפיין 'בחירות נקיות', עולה כי המתמודדים אשר בלטו במיוחד בשבועיים האחרונים בתעמולת בחירות דורסנית לסביבה הם:
 
אורן שחור המתמודד בתל אביב אשר שלטיו נתלו על גבי צמחייה צבורית.
 
דב צור המתמודד בראשון לציון, אשר שלטיו נתלו על גבי העמוד של גשר מחלף ראשל"צ.
 
רשימת "פז חזקה" של אסף דעבול (מכהן כיום כסגן ראש העיר) בראשון לציון, אשר שלטיו נתלו על גבי גדר ציבורית.
 
רשימת 'הצעירים' למועצת העיר בחדרה, אשר שלטיהן נתלו באזור קניון חדרה על גבי גדר ציבורית.
 
רשימת 'האיחוד הדתי' ורשימת 'הרצליה למען התושבים' בהרצליה, אשר שלטיהם נתלו בשד' ירושלים שבין הרצליה לרעננה על גבי גדר ציבורית.
 
רשימת 'קדימה' ברעננה אשר שלטיה נתלו בשד' ירושלים שבין הרצליה לרעננה על גבי גדר ציבורית.
 
לדברי ויצמן משיח, סמנכ"ל המועצה לישראל יפה: "מצער לראות כי ככל שמתקרבים למועד הבחירות המקומיות שכחו המתמודדים השונים את אחד העקרונות החשובים ביותר בתפקודה של כל רשות מקומית באשר היא- עיקרון השמירה על הסביבה. לא די שאנו נתקלים בפוסטרים ובשלטים אשר נתלו באופן פיראטי במקומות ציבוריים וגרמו להשחתתם, כעת אנו אף עדים להשחתה של שלטי המתחרים והשלכתם ברחוב, בגינות הציבוריות ובמקומות ציבוריים נוספים. לא ייתכן שמחד, ינפנפו המתמודדים השונים באג'נדת בחירות ירוקה בעוד שבפועל אינם מיישמים את הסיסמאות וההבטחות שהם מפזרים לציבור בעירם בנושאים אלו. על המתמודדים להבין כי מקומות ציבוריים אינם נחלתם הפרטית, וכי העצים והגדרות בעירם אינם שולחן תעמולת הבחירות שלהם. אנו נמשיך להעביר את דיווחינו למפקח הארצי על הבחירות המקומיות, ונמשיך לעקוב לאורך כל התקופה הקרובה עד ה-11 בנובמבר, מועד הבחירות המקומיות, על התנהגותם התעמולתית של המתמודדים בחוצותינו."
 
רקע:
 
בתחילת ספטמבר פתחה המועצה לישראל יפה בקמפיין ארצי רחב-היקף - "בחירות נקיות" - שמטרתו שמירה על תעמולת בחירות נקייה וסביבתית. במהלך השבועות האחרונים הציפו מאות מתנדבי המועצה, שאליהם חברו אזרחים מן השורה, את הרשויות המקומיות השונות ברחבי הארץ, במטרה לפקח על תעמולת הבחירות המקומיות בפן הסביבתי, ולמנוע עבירות נפוצות על החוק המאפיינות תעמולה מסוג זה, כדוגמת תליית שלטים פיראטיים, הדבקת פוסטרים וכרזות במיקומים אסורים, הפצת כרוזים ברחובות הערים, ופגיעות נופיות ואף בטיחותיות מסוגים שונים. 
המועצה לישראל יפה שד' רוקח 80 ת.ד 53250 תל אביב 61532 03-6423111      
  עמוד הבית | אודות | מפת האתר | צור קשר | פייסבוק  

המועצה לישראל יפה - חלוצת עיצוב הסביבה, מובילה את טיפוח סביבת החיים בישראל,
ומשפיעה בחינוך ובמעשה על עיצוב המודעות לערכי סביבה ויופי חזותי.

בניית אתרים CDTech
נקודה - שיווק באינטרנט