חינוך סביבתי
יוזמות סביבתיות
פרויקטים
תחרויות
סניפים
הירשמו בחינם למגזין המקוון
של המועצה לישראל יפה

נספח לחוזה עם הסביבה 2013


בחתימתו על "חוזה עם הסביבה" מתחייב ראש הרשות המקומית לשדרג את איכות חיי התושבים על ידי נקיטת סדרת פעולות סביבתיות בתחומים הבאים:

תחום הארגון והמינהל

להחיל הקפדה יתרה על תעמולת בחירות נקייה – חזותית ואשר עומד בכל הוראות הדין.


לפרסם בציבור כל המידע הקשור להצבת תחנות ממסר ואנטנות סלולאריות במרחב הרשות.


לצרף את הרשות לאיגוד-העל של הערים בנות הקיימא ה-ICLEI.


להביא את כל מבני הציבור שבמרחב הרשות להתנהל על פי אמות מידה גבוהות של התחשבות בסביבה, וזאת לאחר שיבוצע לגביהם סקר סביבתי; בין היתר – להחיל בהם כללי חיסכון באנרגיה, מים, נייר, חומרים וכיו"ב, להביא את המחזיקים במבנים להבין את עקרונות צמצום הזיהום הסביבתי ולהשפיע למיתון שיעור פליטות הפחמן-הדו חמצני ביחס לפעילותם.


למנות ולהכשיר פקחים נוספים מטעם הרשות לענייני סביבה, ובפרט להקצות כח אדם מוגבר לאכיפת החוק בעניין השלכת פסולת.


להביא להגשת כתב אישום כנגד כל אדם וגוף מזהם במרחב הרשות.


להביא לאפס את מספר העבירות הסביבתיות שעוברת הרשות על פי כל דין.

תחום התכנון והביצוע


להוביל תכניות פיתוח בר קיימא, שיוצרות מרחב נעים, מזמין ונגיש, וזאת על בסיס עקרונות של צדק סביבתי-חברתי;


לכונן יוזמות של שיתוף הציבור בפועל בהליכי התכנון כבר מראשיתם.


לייחד תקציב שנתי ניכר וגבוה לכל הפחות ב-20% מזה שיוחד בכל אחת מחמש השנים הקודמות לטובת תכנון וביצוע מסלולים לתנועת אופניים ושבילים להולכי-רגל בצירים המקשרים אל מוסדות תרבות וחינוך, מבני ציבור ומרכזי קניות.


לייחד תקציב שנתי ניכר לצמחייה תואמת אקלים הגבוה לכל הפחות ב-10% מעל לזה שהוקצה על פני חמש השנים הקודמות (למעט שנת שמיטה).


לייחד תקציב שנתי ניכר, ואשר גבוה בלפחות 20% מזה שיוחד בכל אחת מחמש השנים האחרונות (למעט בשנת השמיטה) לטובת שימור פיתוח מרחבים פתוחים ברמות השימוש השונות, מתוך תפיסה שלפיה כל אדם זכאי למידה ראויה של חשיפה לטבע גם אם מתגורר או פועל במרחב העירוני.


לעודד בנייה ירוקה במרחב הרשות וליצור תמיכה בה באמצעות תמריצים שונים.


תחום התחבורה


לנקוט בצעדים משמעותיים להענקת עדיפות ניכרת לתחבורה הציבורית.


להפעיל מערך היסעים נרחב מהותית מזה המופעל כיום במרחב הרשות, הן לבתי הספר והן למוקדי התעסוקה והבידור.


לעודד צמצום שימוש ברכב ומעבר לאופניים והליכה רגלית, הן בפעולות הסברה והן בצעדים בשטח.


תחום התשתיות והשירותים


להביא בפועל להקמה ו/או לשידרוג והגברת השימוש במתקן טיהור השפכים המקומי.


לבצע מהלך משמעותי בתחום השבת מים ושיפעול בוצה.

להחיל מהלך של הפרדת פסולת במקור (בבתי התושבים) לשני זרמים – יבש ורטוב.

ליזום, להטמיע ולקדם בפעול תהליכי מיחזור והשבה ולתמוך בכך בתקציב מוגדל, ובכלל זאת להציב במרחב הרשות תחנות שכונתיות לאיסוף פסולת מופרדת לפי סוגיה.


לשדרג תשתיות ולהציב ולתחזק מתקנים ברחבי הרשות לאיכות חיים ולמטרות נוי וזאת בסטנדרטים גבוהים הן של תפקוד והן של עיצוב, ואגב הקצאת תקציב שנתי הגבוה בלפחות 10% מזה שהוקצה לטובת זאת בממוצע על פני חמש השנים הקודמות; התחייבות זו מתייחסת לביוב ותיעול, לריבוד כבישים, למדרכות שלמות, לרחובות מגוננים, לריהוט רחוב, לתאורה, למתקני משחק, למתקני אשפה ולשילוט הן באשר לכללים עיצוביים מקצועיים והן באשר להתמצאות המבקרים ברשות.


למפות, לאתר ולנטר מפגעי רעש במרחב הרשות, ליידע הציבור בסכנות הרעש ולהפעיל תכנית להפחתתו.


תחום הקהילה והחינוך


לחשוף הציבור לסוגיות סביבתיות יישוביות ומרחביות שעל הפרק, ולנקוט צעדים לשיתוף ממשי של הציבור בקביעת הדרכים לטיפול בהן.


להפעיל ברציפות ובהיקפים גדולים, תכניות העשרה בתחום לימודי הסביבה והקיימות בכל מוסדות החינוך במרחב הרשות, ולייחד מאמץ בעניין זה למסגרות הגיל הרך.


ליזום ולקיים תכניות לפעילות חינוכית קהילתית משלימה של עשייה ירוקה אגב שילוב הורים, מורים, תלמידים וגורמי-קהילה, הן ברמה השכונתית והן ברמת הכלל-יישובית.


לפעול להטמעת כללי צרכנות סביבתית ראויים במרחב הרשות; בין היתר לבצע פעולות מוכחות למיתון צריכת אריזות ושקיות פלסטיק, לעודד המסחר במוצרי "יד שנייה", ליצור מקדם העדפה לגופים המוכיחים אכפתיות סביבתית במסגרת מכרזים שתפרסם הרשות, ולקדם הסברה אודודת הקטנת צריכה במקור והעדפת מוצרים ושירותים שפגיעתם בסביבה פחותה.


להעניק במה זמינה ונוחה במרחב הרשות – לכל אורך תקופת כהונתי בראשה – ליוזמות סביבתיות שונות, ובפרט כאלו מטעם גורמי המגזר השלישי.

לאמנת חוזה עם הסביבה 2013 לחץ כאן

המועצה לישראל יפה שד' רוקח 80 ת.ד 53250 תל אביב 61532 03-6423111      
  עמוד הבית | אודות | מפת האתר | צור קשר | פייסבוק  

המועצה לישראל יפה - חלוצת עיצוב הסביבה, מובילה את טיפוח סביבת החיים בישראל,
ומשפיעה בחינוך ובמעשה על עיצוב המודעות לערכי סביבה ויופי חזותי.

בניית אתרים CDTech
נקודה - שיווק באינטרנט