הוסף תגובה ל - שופץ ונחנך הדגם של בניין המועצה ישראל יפה בפארק מיני ישראל
שם
הערות